Havsfrun

Havsfrun i korthet


Havsfruns ambition är att göra en strategisk allians med en ny partner

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om drygt 140 MSEK i likvida kortfristiga placeringar
  • Över 9 000 aktieägare


Vårt huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna.

 

Havsfrun kan i viss mån jämföras med börsnoterade s.k. SPAC-bolag (Special Purpose Acqusition Company) vilka har hög likviditet och hög beredskap, syftandes till att genom förvärv, sammanslagning eller annat samarbete med onoterade bolag öka eget aktieägarvärde genom att leda in dessa onoterade bolag i börsnoterad miljö.

 

För mer information vänligen kontakta:

Claes Werkell (ordförande), claes.werkell@havsfrun.se, mob +46 708 02 28 alt

Jonas Israelsson (VD), jonas.israelsson@havsfrun.se, mob +46 734 17 40 21


 

Läs mer

 


Information från Havsfrun

Informationskanaler

För att löpande erhålla bolagets finansiella rapporter och pressmeddelanden via e-post erbjuder bolaget en prenumerationstjänst.

Anmäl Dig här

Informationsmaterial
Tryckta årsredovisningar och delårsrapporter distribueras per post.

Beställ här
             

Kalendarium

2021-02-24

Bokslutskommuniké 2020

 

Publicerades under vecka 11, 2021

Årsredovisning 2020

 

2021-04-21

Årsstämma 2021

 

2021-04-29

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

 

2021-08-19
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

2021-10-27
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021