Havsfrun

Aktiekapitalets utveckling

HändelseFörändring i antal aktierFörändring av aktiekapitalTotalt aktiekapitalNominellt värde/ kvotvärde
1988 Aktikapital vid bildandet1 00050 000
50 000
50 kr
1994 Nyemission515 000
25 750 000
25 800 000
50 kr
1996 Fondemmission57 333
2 866 650
28 666 650
50 kr
1998 Apportemmission1 118 200
55 910 000
84 576 650
50 kr
1999 Indragning av aktier ägda av dotterbolag-312 514
-15 625 700
68 950 950
50 kr
2002 Inlösen aktier-34 850
- 1 742 500
67 208 450
50 kr
2005 Inlösen av aktier-72 175
-3 608 750
63 599 700
50 kr
2006 Split11 447 946
063 599 700
5 kr
2007 Nyemmission200 000
1 000 000
63 599 7005 kr
2008 Inlösen av aktier-200 000
-1 000 000
63 599 700
5 kr
2010 Inlösen av aktier-614 000
-3 070 000
63 599 700
5 kr