Havsfrun

Mål och strategi

Vårt huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget  expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna.

 

Mot bakgrund av våra expansionsplaner letar vi efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Våra bolagssökningar görs brett över flera olika sektorer och branscher.  

 

Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm. Vid utgången av november 2021 uppgick eget kapital till ca 140 MSEK och antal aktieägare uppgick till drygt 9 100 st.