Havsfrun

Mål och strategi

Vårt huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget  expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna.

 

Havsfrun kan i viss mån jämföras med börsnoterade s.k. SPAC-bolag (Special Purpose Acqusition Company) vilka har hög likviditet och hög beredskap, syftandes till att genom förvärv, sammanslagning eller annat samarbete med onoterade bolag öka eget aktieägarvärde genom att leda in dessa onoterade bolag i börsnoterad miljö.

 

Havsfruns B-aktie är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm. Vid utgången av september 2021 uppgick eget kapital till ca 140 MSEK och antal aktieägare uppgick till drygt 9 000 st.