Havsfrun

Styrelse


Från vänster: Christian Luthman, Håkan Gartell, Minna Smedsten och Claes Werkell.

 

Håkan Gartell

Stockholm
Född 1946
Styrelseledamot sedan 2001

Övriga uppdrag och befattningar

Styrelseordförande: ESMA Försäljnings AB, AB PIHR, Taurus Energi AB (publ)
och A+Science AB (publ)

Tidigare styrelseuppdrag, ett urval

Styrelseledamot: Norvestia Abp
Styrelsesuppleant: Neomarkka Abp

Utbildning

Fil.kand. nationalekonomi, kulturgeografi, statistik m.m.

Oberoende/Beroende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Utskott

Ledamot: Revisionsutskottet

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB (med familj)

31 700 B-aktier


Minna Smedsten

Helsingfors, Finland
Född 1976
Styrelseledamot sedan 2015

Övriga uppdrag och befattningar

Ekonomidirektör: Taaleri Abp (Finland)
Styrelseledamot: Vapo Oy (Finland) och Basware Abp (Finland)

Tidigare styrelseuppdrag, ett urval

Styrelseledamot: Ferratum Bank (Malta) Limited (Malta), GreenStream China Holdings Ltd (Hong Kong) och Ferratum Plc (Finland) Taaleri Private Equity Funds Ab (Finland) och Lainaamo Oy (Finland).

Utbildning

Ekonomie magister vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Oberoende/Beroende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Utskott

Ordförande: Revisionsutskottet

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB

0 B-aktier

Claes Werkell

Stockholm
Född 1952
Styrelseordförande sedan 2017

Övriga uppdrag och befattningar

Inga

Tidigare styrelseuppdrag, ett urval

VD och styrelseledamot: Havsfrun Investment AB
Vice ordförande: Neomarkka Abp
VD och Styrelseledamot: Norvestia Abp

Utbildning

Jur. kand.

Oberoende/Beroende

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB (med familj och bolag)

769 060 A-aktier och 2 684 825 B-aktier


Christian Luthman

Stockholm
Född 1952
Styrelseledamot sedan 2017

Övriga uppdrag och befattningar

Advokat, delägare på Wistrand Advokatbyrå
Styrelseledamot: Christian Luthman Advokatbyrå AB och Select Travel Aktiebolag.

Tidigare styrelseuppdrag, ett urval

Styrelsesuppleant: Havsfrun Investment AB
Styrelseordförande: Varsity Capital Group AB
Styrelseledamot: Bird & Bird Administration AB,
Bird & Birds AB, Bird & Bird Partners AB och Bird & Bird Service AB
Styrelsesuppleant: Bössviken Consulting AB och OP operations Instrument Aktiebolag

Utbildning

Jur. kand.

Oberoende/Beroende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Konsulteras dock vid vissa tillfällen i skattefrågor,
särskilt internationella skattefrågor.

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB

3 000 B-aktier

John CF Tengberg

Stockholm
Född 1987
Styrelsesuppleant sedan 2020

Övriga uppdrag och befattningar

VD Påmind AB

Tidigare arbetslivserfarenhet, ett urval

Managementkonsult på Boston Consulting Group

Utbildning

Kandidatexamen inom nationalekonomi och företagsekonomi, Lunds Universitet. Dubbelexamen i Master of Management från MIT i Cambridge, USA och HEC i Frankrike

Oberoende/Beroende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare

Utskott

Inga

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB

400 B-aktier