Havsfrun

Utdelning

Årsstämman 2020 beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2019 lämnas med 1,50 kr per aktie (1,50 kr). Den genomsnittliga direktavkastningen på bolagets aktie har under åren 1995 - 2019 uppgått till 6,6 % per år.