Havsfrun

Utdelning

Havsfruns styrelse föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021

Huvudfrågan för Havsfrun är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Bolaget saknar inte intressenter, men allt måste granskas noggrant och det tar sin tid. Styrelsens uppfattning är att bibehållet bolagskapital nu är mer attraktivt för potentiella partners än om det reduceras genom utdelning. Styrelsen bedömer att det bibehållna kapitalet medför ett högre aktieägarvärde på sikt. Således föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021.