Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per den 30 september 2010: 29,10 kr per aktie

By 13 mar 2010mars 22nd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 1,9 % under september. Beräknat substansvärde per den 30 september 2010:  29,10 kr per aktie(31 augusti 2010: 28,60 kr).

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 352,3 mkr (31 augusti: 345,6 mkr)

Den 31 december 2009 var Havsfruns substansvärde 30,30 kr per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2010 kl.15.00.

wkr0001

Leave a Reply