Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per den 31 augusti 2010: 28,60 kr per aktie

By 15 mar 2010mars 22nd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 0,5 % under augusti. Beräknat substansvärde per den 31 augusti 2010: 28,60 kr per aktie(31 juli 2010: 28,70 kr).

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 345,6 mkr (31 juli: 347,3 mkr)

Den 31 december 2009 var Havsfruns substansvärde 30,30 kr per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2010 kl.15.00.

wkr0001

Leave a Reply