Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per den 30 juni 2010: 28,70 kr per aktie

By 9 jun 2010mars 22nd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 4,2 % under juni. Av minskningen är 77 % hänförlig till engångskostnader för inlösen av egna aktier. Till följd av inlösen av egna aktier så ökade dock substansvärdet med 0,7 % per återstående aktie till 28,70 kr per aktie (31 maj 2010: 28,50 kr).

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 347,8 mkr (31 maj: 363,0 mkr)

Den 31 december 2009 var Havsfruns substansvärde 30,30 kr per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2010 kl.13.45.

wkr0005

Leave a Reply