Skip to main content
Regulatorisk

Inlösen av aktier genomförd

By 29 jun 2010mars 22nd, 2022No Comments

Vid årsstämman den 13 april 2010 beslutades om minskning av aktiekapitalet med 3.070.000 kronor genom inlösen av 614.000 aktier av serie B. Inlösenkursen har fastställts till 19.26 kr/aktie. Bolaget har nu erhållit tillstånd att verkställa den av årsstämman beslutade minskningen av aktiekapitalet. Innebärande att bolagets aktiekapital per den 29 juni 2010 uppgår till 60.529.700 kronor, det totala antalet aktier i bolaget till 12.105.940, varav 1.855.330 A-aktier och 10.250.610 B-aktier, och det totala antalet röster i bolaget till 28.803.910. Havsfrun innehar inga egna aktier.

Substansvärdet för återstående aktier ökar i och med inlösen med 0,55 kr per aktie.

 

 

För ytterligare information kontakta VD Claes Werkell

 

 

Stockholm den 29 juni 2010

Havsfrun Investment AB

 

Claes Werkell

VD

 

 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2010. kl. 15.00.

wkr0005

Leave a Reply