Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport januari – juni 2010

By 25 aug 2010mars 22nd, 2022No Comments

Finansiell information

 

Substansvärdet per aktie minskade under perioden januari – juni 2010 med 1,2 % med beaktad utbetald utdelning om 1,50 kr per aktie                                                                                         Samma period föregående år ökade substansvärdet per aktie med 1,2 % med beaktad utbetald utdelning om 1,50 kr per aktie 

Den 30 juni 2010 uppgick Havsfruns totala substansvärde till 344,5 MSEK (28,46 kr per aktie)Motsvarande tid föregående år var det totala substansvärdet 375,3 MSEK (29,50 kr per aktie)                        Den 31 december 2009 uppgick Havsfruns totala substansvärde till 385,8 MSEK (30,33 kr per aktie)

Resultatet för årets sex första månader blev -10,3 MSEK (-0,82 kr per aktie)                                    Samma period föregående år var resultatet 4,6 MSEK (0,36 kr per aktie)

Inlösen av 614 000 B-aktier har genomförts för 11,8 MSEK                                                    Substansvärdet för återstående aktier ökade i och med inlösen med 0,55 kr per aktie

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2010 kl. 16.00.

wkr0005

Leave a Reply