Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport januari-september 2010

By 2 nov 2010mars 22nd, 2022No Comments

Finansiell information

 

Substansvärdet per aktie ökade under perioden januari – september 2010 med 1,1 % med beaktad utbetald utdelning om 1,50 kr per aktie 

Samma period föregående år ökade substansvärdet per aktie med 3,2 % med beaktad utbetald  utdelning om 1,50 kr per aktie 

 

Den 30 september 2010 uppgick Havsfruns substansvärde till 353,1 MSEK (29,17 kr per aktie) 

Motsvarande tid föregående år var det totala substansvärdet 383,1 MSEK (30,12 kr per aktie

Den 31 december 2009 uppgick Havsfruns totala substansvärde till 385,8 MSEK (30,33 kr per aktie)

 

Resultatet för årets nio första månader blev -1,7 MSEK (-0,14 kr per aktie)

Samma period föregående år var resultatet 12,5 MSEK (0,98 kr per aktie)

 

 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2010 kl. 12.00.

wkr0005

Leave a Reply