Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 28 februari: 29,90 kr

By 14 mar 2011mars 23rd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet var oförändrat under februari

Beräknat substansvärde per den 28 februari 2011: 29,90 kr per aktie (31 januari 2011: 29,90 kr)

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 362,3 mkr (31 januari: 362,4 mkr)

Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2011 kl.12.00.

wkr0005

Leave a Reply