Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2011

By 27 okt 2011april 11th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie minskade under perioden 1 januari – 30 september 2011 med 6,3 % (justerat för återlagd utdelning)

Samma period föregående år ökade substansvärdet per aktie med 1,1 % (justerat för återlagd utdelning)

Den 30 september 2011 uppgick Havsfruns substansvärde till 318,9 MSEK (26,34 kr per aktie)

Motsvarande tid föregående år var substansvärdet 353,1 MSEK (29,17 kr per aktie)

Den 31 december 2010 uppgick Havsfruns substansvärde till 359,6 MSEK (29,71 kr per aktie)

Resultatet för årets nio första månader blev -22,6 MSEK (-1,87 kr per aktie)

Samma period föregående år var resultatet -1,7 MSEK (-0,14 kr per aktie)

Utdelningen utbetalades den 31 mars 2011 med 1,50 kr per aktie

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2011 kl. 14.00 (CET).

wkr0005

Leave a Reply