Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 30 april 2012: 24,50 kr

By 15 maj 2012april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 0,1 % under april

Beräknat substansvärde per aktie den 30 april 2012: 24,50 kr (31 mars 2012: 24,48 kr)

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 296,6 mkr (31 mars 2012: 296,3 mkr)

Den 31 december 2011 var Havsfruns substansvärde 25,31 kr per aktie

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 30 april 2012 till 6 390 032 kr (6 795 077 kr föregående månad).

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2012 kl. 12.00

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, verkställande direktör, Havsfrun Investment AB, tfn 08-506 777 00

Samtliga Havsfruns pressmeddelanden finns på www.havsfrun.se.

Ladda ner PDF

Leave a Reply