Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 maj 2012: 24,20 kr

By 14 jun 2012april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 1,2 % under maj

Beräknat substansvärde per aktie den 31 maj 2012: 24,20 kr (30 april 2012: 24,50 kr)

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 293,0 mkr (30 april 2012: 296,6 mkr)

Den 31 december 2011 var Havsfruns substansvärde 25,31 kr per aktie

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 maj 2012 till 5 847 133 kr (6 390 032 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2012 kl. 14.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply