Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 30 november 2013: 24,74 kr

By 12 sep 2013april 11th, 2022No Comments

-Det totala substansvärdet ökade med 1,4 % under november

-Beräknat substansvärde per aktie den 30 november 2013: 24,74 kr (31 oktober 2013: 24,40 kr)

-Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 299,5 mkr (31 oktober 2013: 295,4 mkr)

-Den 31 december 2012 var Havsfruns substansvärde 24,49 kr per aktie

-Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 30 november 2013 till 3 853 419 kr (3 958 352 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2013 kl. 14.00

Ladda ner PDF

Leave a Reply