Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 30 september 2013: 24,13 kr

By 11 okt 2013april 11th, 2022No Comments

-Det totala substansvärdet ökade med 1,4 % under september

-Beräknat substansvärde per aktie den 30 september 2013: 24,13 kr (31 augusti 2013: 23,80 kr)

-Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 292,1 mkr (31 augusti 2013: 288,1 mkr)

-Den 31 december 2012 var Havsfruns substansvärde 24,49 kr per aktie

-Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 30 september 2013 till 4 422 067 kr (4 264 952 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 oktober 2013 kl. 13.30.

Ladda ner PDF

 

Leave a Reply