Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 2,6 % under februari

By 10 apr 2015april 11th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade med 2,6 %, varav 1,6 % var valutavinster från bolagets USD-placeringar, under februari. För mer information om bolagets valutamodell se sid 11 i årsredovisningen 2014, (www.havsfrun.se). Beräknat substansvärde 28 februari 2015 uppgick till 319,7 Mkr (januari 2015: 311,6), motsvarande 26,40 kr per aktie (25,74).

Stockholm 13 mars 2015

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2015 kl. 14.30.

Bilaga:
Substansvärderapport februari 2015 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 1 600 aktieägare och ett eget kapital på ca 320 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Substansvärderapport februari 2015

Månadsrapport februari 2015

Leave a Reply