Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 1,2 % under december

By 15 jan 2016april 11th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie minskade med 1,2 % under december. Beräknat substansvärde 31 december 2015 uppgick till 284,4 Mkr (nov 2015: 287,8), motsvarande 23,49 kr per aktie (23,78).

Stockholm 15 januari 2016

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2016 kl. 15.00.

Bilaga:
Substansvärderapport 31 december 2015 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har över 1 800 aktieägare och ett eget kapital på 284 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.

Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Substansvärderapport per 31 december 2015

Månadsrapport december 2015

Leave a Reply