Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie var oförändrat (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie) under april

By 13 maj 2016april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 30 april 2016 uppgick till 252,5 Mkr (mar 2016: 270,6), motsvarande 20,86 kr per aktie (22,35). Utdelning för räkenskapsåret 2015 om 18,2 MSEK utbetalades den 13 april 2016.

Stockholm 13 maj 2016

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016 kl. 14.00.

Bilaga:
Substansvärderapport 30 april 2016 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 1 870 aktieägare och ett eget kapital på ca 250 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Substansvärderapport 30 april 2016

Månadsrapport april 2016

Leave a Reply