Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 0,4 % (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie) under juni

By 10 jul 2020april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 30 juni 2020 uppgick till 149,3 MKR (maj 2020: 166,8), motsvarande 12,33 kr per aktie (13,78). Utdelning för räkenskapsåret 2019 om 18,2 MKR utbetalades den 25 juni 2020.

Stockholm 10 juli 2020

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD, telefon +46 8 506 777 00, mobil +46 734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 14.30

Om Havsfrun Investment AB
Havsfrun Investment AB har drygt 3 200 aktieägare och ett eget kapital per den 30 juni 2020 på 149,3 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.

Substansvärderapport 30 juni 2020

Månadsrapport juni 2020

Leave a Reply