Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 0,8 % under februari

By 16 mar 2022april 1st, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade med 0,8 % under februari. Beräknat substansvärde 28 februari 2022 uppgick till 142,1 mkr (140,9), motsvarande 11,74 kr per aktie (11,64).  

Vid utgången av februari månad uppgick investeringsportföljen till 38 mkr, motsvarande en investeringsgrad om 27 %. B-aktiens stängningskurs den 28 februari 2022 var 25,10 kr.

Informationen lämnades för offentliggörande 16 mars 2022 kl 15.30 (CET)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00

Om Havsfrun

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 140 MSEK i likvida kortfristiga placeringar
  • Över 10 000 aktieägare

Havsfruns huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av våra expansionsplaner letar vi exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningarna görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Substansvärderapport februari 2022

Leave a Reply