Skip to main content
Regulatorisk

Havsfruns styrelse föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021

By 25 apr 2022maj 3rd, 2022No Comments

Huvudfrågan för Havsfrun är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Bolaget saknar inte intressenter, men allt måste granskas noggrant och det tar sin tid. Styrelsens uppfattning är att bibehållet bolagskapital nu är mer attraktivt för potentiella partners än om det reduceras genom utdelning. Styrelsen bedömer att det bibehållna kapitalet medför ett högre aktieägarvärde på sikt. Således föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021.

Havsfrun Investment AB

Styrelsen

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Claes Werkell, ordförande, telefon 08-506 777 00
Jonas Israelsson, VD, telefon 08 506 777 00

Denna information är sådan information som Havsfrun Investment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2022, kl 11.30 CET

Om Havsfrun

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 140 MSEK i likvida kortfristiga placeringar
  • Över 10 000 aktieägare

Havsfruns huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av bolagets expansionsplaner letar bolaget exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningarna görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Pressmeddelande 2022-04-25

Leave a Reply