Skip to main content
RegulatoriskÅrsredovisning

Havsfrun publicerar årsredovisning 2021

By 29 apr 2022maj 3rd, 2022No Comments

Havsfruns årsredovisning har idag publicerats på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

Den tryckta versionen distribueras per post till de personer som begärt det. Årsredovisningen kan beställas från bolagets hemsida, via e-post info@havsfrun.se eller per telefon 08-506 777 00.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00

Denna information är sådan information som Havsfrun Investment AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022, kl 17.30 CET

Om Havsfrun

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 140 MSEK i likvida kortfristiga placeringar
  • Över 10 000 aktieägare

Havsfruns huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av bolagets expansionsplaner letar bolaget exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningarna görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Pressmeddelande 2022-04-29
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2021 ZIP-fil

Leave a Reply