Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 0,3 % under juli

By 16 aug 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 juli 2022 uppgick till 136,4 mkr (136,1), motsvarande 11,27 kr per aktie (11,24).

Vid utgången av juli månad uppgick investeringsportföljen till 32 mkr, motsvarande en investeringsgrad om 23 %. B-aktiens stängningskurs den 31 juli 2022 var 17,14 kr.

Informationen lämnades för offentliggörande 16 augusti 2022 kl 17.30 (CET)

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00

Om Havsfrun

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 136 MSEK i likvida kortfristiga placeringar
  • Ca 10 000 aktieägare

Havsfruns huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av bolagets expansionsplaner letar bolaget exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningarna görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Substansvärderapport 31 juli 2022

Leave a Reply