Skip to main content
Substansvärde

Havsfruns substansvärde per aktie minskade med 0,5 % under oktober

By 15 nov 2023No Comments

Beräknat substansvärde per 31 oktober 2023 uppgick till 124,1 mkr (124,7), motsvarande 10,25 kr per aktie (10,30).

Vid utgången av oktober månad uppgick investeringsportföljen till ca 42 mkr, motsvarande en investeringsgrad om ca 34 %. B-aktiens stängningskurs den 31 oktober 2023 var 10,04 kr.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2023, kl. 15.00 (CET)

Om Havsfrun Investment AB

  • Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm
  • Ett eget kapital om ca 124 MSEK i likvida placeringar
  • Drygt 9 000 aktieägare

Havsfruns huvudfokus är att söka efter nya och större affärsmöjligheter som kan bidra till att bolaget expanderar och lyfter lönsamheten. Ambitionen är att göra någon form av allians med en strategisk partner som är intressant verksamhetsmässigt och som kan uppskattas av aktieägarna. Mot bakgrund av bolagets expansionsplaner letar bolaget exempelvis efter att apportköpa ett större onoterat bolag som vill arbeta utifrån en börsnoterad miljö. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska bolag med ett bolagsvärde överstigande 500 mkr. Bolagssökningarna görs brett över flera olika sektorer och branscher.

Substansvärderapport 31 oktober 2023

Leave a Reply