Kalendarium

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-22

Årsredovisning 2022

Publiceras under vecka 11 2023

Årsstämma 2023

2023-04-20, hos Kanter Advokatbyrå, Stockholm

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

2023-05-03

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

2023-08-23

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

2023-10-25