Skip to main content

Börsnotering

Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm

Eget kapital

Ca 110 MSEK i likvida placeringar

Börserfaren organisation

Tre medarbetare + styrelse

Aktieägare

Ca 9 000 aktieägare

Vi vill varna för pågående bedrägeri! Personer blir uppringda av en person som säger sig representera Havsfrun Investment AB och som efterfrågar bankkontouppgifter för att kunna betala ut en stor summa pengar. Vi uppmanar att inte lämna ut några som helst uppgifter då detta är ett falskt påstående – ett bedrägeri.

Havsfrun erbjuder en unik möjlighet för rätt bolag till en snabb notering på Nasdaq Stockholm genom sammanslagning med Havsfrun Investment AB (s.k. omvänt förvärv). Läs mer här →

Pressmeddelanden

16 maj 2024

Havsfruns substansvärde per aktie ökade med 0,4 % (justerat för återlagd utdelning om 1,0 kr per aktie) under april

Beräknat substansvärde per 30 april 2024 uppgick till 113,0 mkr (124,6), motsvarande 9,33 kr per aktie (10,29). Utdelning för räkenskapsåret 2023 om 12,1 mkr utbetalades den 18 april 2024. Vid…
Read More
24 apr 2024

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2024 Substansvärdet per aktie minskade med 0,4 % (samma period föregående år ökade 2,7 %) Substansvärdet den 31 MARS 2024 uppgick till 124,6 MSEK…
Read More
11 apr 2024

Kommuniké från Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 11 april 2024

Havsfrun Investment AB (publ) höll årsstämma i dag den 11 april 2024. Nedan följer en sammanfattning av årsstämmans beslut. Redovisningshandlingar, vinstdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret…
Read More
Visa allt

Rapporter

24 apr 2024

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2024 Substansvärdet per aktie minskade med 0,4 % (samma period föregående år ökade 2,7 %) Substansvärdet den 31 MARS 2024 uppgick till 124,6 MSEK…
Read More
27 feb 2024

Havsfrun Investment AB publicerar årsredovisning för 2023

Havsfruns årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från vecka 10. En tryckt årsredovisning kan beställas på www.havsfrun.se…
Read More
21 feb 2024

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023 Substansvärdet per aktie ökade med 0,7 %, justerat för återlagd utdelning (samma period föregående år minskade 3,6 %) Substansvärdet den 31 december 2023…
Read More
Visa allt

Kalendarium

Årsstämma 2024

2024-04-11, Kanter Advokatbyrå, Stockholm

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

2024-04-24

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2024

2024-08-22

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024

2024-10-23

Visa allt