Börsnotering

Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm

Eget kapital

Ca 135 MSEK i likvida placeringar

Börserfaren organisation

Tre medarbetare + styrelse

Aktieägare

Ca 10 000 aktieägare

”...En sammanslagning med Havsfrun sparar tid och kraft även om den inte är gratis. För ett företag där ledningen vill hålla tempot och fokusera på egen tillväxt - själva affärskärnan, den som på sikt skall ge storvinst - kan denna förenkling av en börsnotering på Nasdaq Stockholm vara värdefull. Sparad tid och sparad kraft kan vara värt stora pengar.”

– Claes Werkell, huvudägare och ordförande

Kontakta oss

Pressmeddelanden

18 jan 2023

Substansvärdet per aktie minskade med 0,4 % under december

Beräknat substansvärde 31 december 2022 uppgick till 136,2 mkr (136,8), motsvarande 11,25 kr per aktie (11,30). Vid utgången av december månad uppgick investeringsportföljen till 41 mkr, motsvarande en investeringsgrad om…
Read More
14 dec 2022

Substansvärdet per aktie ökade med 2,1 % under november

Beräknat substansvärde 30 november 2022 uppgick till 136,8 mkr (133,9), motsvarande 11,30 kr per aktie (11,06). Vid utgången av november månad uppgick investeringsportföljen till 33 mkr, motsvarande en investeringsgrad om…
Read More
15 nov 2022

Substansvärdet per aktie ökade med 0,5 % under oktober

Beräknat substansvärde 31 oktober 2022 uppgick till 133,9 mkr (133,3), motsvarande 11,06 kr per aktie (11,01). Vid utgången av oktober månad uppgick investeringsportföljen till 30 mkr, motsvarande en investeringsgrad om…
Read More
Visa allt

Rapporter

26 okt 2022

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022 DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022  Substansvärdet per aktie minskade med 5,6 % (samma period föregående år ökade 1,6…
Read More
24 aug 2022

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2022 Substansvärdet per aktie minskade med 3,6 % (samma period föregående år ökade 3,1 %, justerat för återlagd utdelning) Substansvärdet den 30 juni 2022…
Read More
2 maj 2022

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2022 Substansvärdet per aktie ökade med 0,5 % (samma period föregående år ökade 2,7 %) Substansvärdet den 31 mars 2022 uppgick till 141,9 MSEK…
Read More
Visa allt

Kalendarium

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-22

Årsredovisning 2022

Publiceras under vecka 11 2023

Årsstämma 2023

2023-04-20, hos Kanter Advokatbyrå, Stockholm

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

2023-05-03

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

2023-08-23

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

2023-10-25

Visa allt