Börsnotering

Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm

Eget kapital

Ca 140 MSEK i likvida kortfristiga placeringar

Börserfaren organisation

Tre medarbetare + styrelse

Aktieägare

Ca 10 000 aktieägare

Pressmeddelanden

16 aug 2022

Substansvärdet per aktie ökade med 0,3 % under juli

Beräknat substansvärde 31 juli 2022 uppgick till 136,4 mkr (136,1), motsvarande 11,27 kr per aktie (11,24). Vid utgången av juli månad uppgick investeringsportföljen till 32 mkr, motsvarande en investeringsgrad om…
Read More
8 jul 2022

Substansvärdet per aktie minskade med 3,0 % under juni

Beräknat substansvärde 30 juni 2022 uppgick till 136,1 mkr (140,3), motsvarande 11,24 kr per aktie (11,59). Vid utgången av juni månad uppgick investeringsportföljen till 29 mkr, motsvarande en investeringsgrad om…
Read More
20 jun 2022

Substansvärdet per aktie minskade med 0,5 % under maj

Beräknat substansvärde 31 maj 2022 uppgick till 140,3 mkr (141,0), motsvarande 11,59 kr per aktie (11,65).   Vid utgången av maj månad uppgick investeringsportföljen till 32 mkr, motsvarande en investeringsgrad…
Read More
Visa allt

Rapporter

2 maj 2022

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2022 Substansvärdet per aktie ökade med 0,5 % (samma period föregående år ökade 2,7 %) Substansvärdet den 31 mars 2022 uppgick till 141,9 MSEK…
Read More
29 apr 2022

Havsfrun publicerar årsredovisning 2021

Havsfruns årsredovisning har idag publicerats på bolagets hemsida, www.havsfrun.se. Den tryckta versionen distribueras per post till de personer som begärt det. Årsredovisningen kan beställas från bolagets hemsida, via e-post info@havsfrun.se…
Read More
23 feb 2022

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021 Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, ökade med 2,2 % (samma period föregående år minskade 9,1 %) Substansvärdet den 31 december 2021…
Read More
Visa allt

Kalendarium

Årsstämma 2022

2022-05-31

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

2022-08-24

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

2022-10-26

Visa allt