Skip to main content

Börsnotering

Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm

Eget kapital

Ca 126 MSEK i likvida placeringar

Börserfaren organisation

Tre medarbetare + styrelse

Aktieägare

>9 000 aktieägare

”...En sammanslagning med Havsfrun sparar tid och kraft även om den inte är gratis. För ett företag där ledningen vill hålla tempot och fokusera på egen tillväxt - själva affärskärnan, den som på sikt skall ge storvinst - kan denna förenkling av en börsnotering på Nasdaq Stockholm vara värdefull. Sparad tid och sparad kraft kan vara värt stora pengar.”

– Claes Werkell, huvudägare och ordförande

Kontakta oss

Pressmeddelanden

15 nov 2023

Havsfruns substansvärde per aktie minskade med 0,5 % under oktober

Beräknat substansvärde per 31 oktober 2023 uppgick till 124,1 mkr (124,7), motsvarande 10,25 kr per aktie (10,30). Vid utgången av oktober månad uppgick investeringsportföljen till ca 42 mkr, motsvarande en…
Read More
26 okt 2023

Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023 Substansvärdet per aktie ökade med 0,5 %, justerat för återlagd utdelning, (samma period föregående år minskade 5,6 %) Substansvärdet den 30 september 2023…
Read More
11 okt 2023

Havsfruns substansvärde per aktie minskade med 0,8 % under september

Beräknat substansvärde per 30 september 2023 uppgick till 124,7 mkr (125,8), motsvarande 10,30 kr per aktie (10,39). Vid utgången av september månad uppgick investeringsportföljen till ca 44 mkr, motsvarande en…
Read More
Visa allt

Rapporter

26 okt 2023

Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023 Substansvärdet per aktie ökade med 0,5 %, justerat för återlagd utdelning, (samma period föregående år minskade 5,6 %) Substansvärdet den 30 september 2023…
Read More
23 aug 2023

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2023 Substansvärdet per aktie ökade med 1,9 %, justerat för återlagd utdelning (motsvarande period föregående år minskade 3,6 %) Substansvärdet den 30 juni 2023…
Read More
3 maj 2023

Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

DELÅRSPERIODEN 1 januari – 31 MARS 2023  Substansvärdet per aktie ökade med 2,7 % (motsvarande period föregående år ökade 0,5 %) Substansvärdet den 31 mars 2023 uppgick till 139,9 MSEK…
Read More
Visa allt

Kalendarium

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

2024-02-21

Årsredovisning 2023

Publiceras under vecka 10, år 2024

Årsstämma 2024

2024-04-11, Kanter Advokatbyrå, Stockholm

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

2024-04-24

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2024

2024-08-21

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2024

2024-10-23

Visa allt