Skip to main content

Börsnotering

Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm

Eget kapital

Ca 126 MSEK i likvida placeringar

Börserfaren organisation

Tre medarbetare + styrelse

Aktieägare

>9 000 aktieägare

”...En sammanslagning med Havsfrun sparar tid och kraft även om den inte är gratis. För ett företag där ledningen vill hålla tempot och fokusera på egen tillväxt - själva affärskärnan, den som på sikt skall ge storvinst - kan denna förenkling av en börsnotering på Nasdaq Stockholm vara värdefull. Sparad tid och sparad kraft kan vara värt stora pengar.”

– Claes Werkell, huvudägare och ordförande

Kontakta oss

Pressmeddelanden

14 sep 2023

Havsfruns substansvärde per aktie minskade med 0,9 % under augusti

Beräknat substansvärde per 31 augusti 2023 uppgick till 125,8 mkr (126,9), motsvarande 10,39 kr per aktie (10,48). Vid utgången av augusti månad uppgick investeringsportföljen till ca 44 mkr, motsvarande en…
Read More
23 aug 2023

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2023 Substansvärdet per aktie ökade med 1,9 %, justerat för återlagd utdelning (motsvarande period föregående år minskade 3,6 %) Substansvärdet den 30 juni 2023…
Read More
11 aug 2023

Havsfruns substansvärde per aktie ökade med 0,1 % under juli

Beräknat substansvärde per 31 juli 2023 uppgick till 126,9 mkr (126,7), motsvarande 10,48 kr per aktie (10,46). Vid utgången av juli månad uppgick investeringsportföljen till ca 46 mkr, motsvarande en…
Read More
Visa allt

Rapporter

23 aug 2023

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2023 Substansvärdet per aktie ökade med 1,9 %, justerat för återlagd utdelning (motsvarande period föregående år minskade 3,6 %) Substansvärdet den 30 juni 2023…
Read More
3 maj 2023

Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

DELÅRSPERIODEN 1 januari – 31 MARS 2023  Substansvärdet per aktie ökade med 2,7 % (motsvarande period föregående år ökade 0,5 %) Substansvärdet den 31 mars 2023 uppgick till 139,9 MSEK…
Read More
1 mar 2023

Havsfruns årsredovisning för 2022 är nu publicerad

Havsfruns årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från vecka 11. En tryckt årsredovisning kan beställas på www.havsfrun.se…
Read More
Visa allt

Kalendarium

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

2023-05-03

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

2023-08-23

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

2023-10-26

Visa allt