Skip to main content

Börsnotering

Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm

Eget kapital

Ca 140 MSEK i likvida placeringar

Börserfaren organisation

Tre medarbetare + styrelse

Aktieägare

Ca 10 000 aktieägare

”...En sammanslagning med Havsfrun sparar tid och kraft även om den inte är gratis. För ett företag där ledningen vill hålla tempot och fokusera på egen tillväxt - själva affärskärnan, den som på sikt skall ge storvinst - kan denna förenkling av en börsnotering på Nasdaq Stockholm vara värdefull. Sparad tid och sparad kraft kan vara värt stora pengar.”

– Claes Werkell, huvudägare och ordförande

Kontakta oss

Pressmeddelanden

15 mar 2023

Havsfruns substansvärde per aktie minskade med 0,6 % under februari

Beräknat substansvärde per 28 februari 2023 uppgick till 139,5 mkr (140,3), motsvarande 11,52 kr per aktie (11,59). Vid utgången av februari månad uppgick investeringsportföljen till ca 45 mkr, motsvarande en…
Read More
14 mar 2023

Kallelse till årsstämma den 20 april 2023

Aktieägarna i Havsfrun Investment AB (publ), org.nr 556311-5939, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2023 kl. 13.30 hos KANTER Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 3, Stockholm. Rätt att delta och anmälan till stämman…
Read More
1 mar 2023

Havsfruns årsredovisning för 2022 är nu publicerad

Havsfruns årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från vecka 11. En tryckt årsredovisning kan beställas på www.havsfrun.se…
Read More
Visa allt

Rapporter

1 mar 2023

Havsfruns årsredovisning för 2022 är nu publicerad

Havsfruns årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från vecka 11. En tryckt årsredovisning kan beställas på www.havsfrun.se…
Read More
22 feb 2023

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022 Substansvärdet per aktie minskade med 3,6 % (samma period föregående år ökade 2,2 %, justerat för återlagd utdelning) Substansvärdet den 31 december 2022…
Read More
26 okt 2022

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022 DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022  Substansvärdet per aktie minskade med 5,6 % (samma period föregående år ökade 1,6…
Read More
Visa allt

Kalendarium

Årsstämma 2023

2023-04-20, hos Kanter Advokatbyrå, Stockholm

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

2023-05-03

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

2023-08-23

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

2023-10-25

Visa allt