Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké 2009

By 17 feb 2010maj 5th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie justerat för återlagd utdelning ökade med 3,9 % under 2009 Under 2008 minskade substansvärdet per aktie justerat för återlagd utdelning med 33,8 % Den 31 december 2009 var substansvärdet 30,33 kr per aktie Den 31 december 2008 var substansvärdet 30,64 kr per aktie Resultatet för år 2009 blev 15,1 MSEK, motsvarande 1,19 kr per aktie År 2008 blev resultatet -214,1 MSEK, motsvarande -16,75 kr per aktie Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,50 kr per aktie För år 2008 lämnades utdelning med 1,50 kr per aktie.

wkr0011

Leave a Reply