Skip to main content
RegulatoriskÅrsredovisning

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisningen för 2009

By 24 feb 2010mars 22nd, 2022No Comments

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisningen för 2009. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.havsfrun.se. Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2010 kl.13.00.

wkr0011 (1)

b2ab39acc4367284

Leave a Reply