Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per den 28 februari 2010: 30,10 kr per aktie

By 12 mar 2010mars 22nd, 2022No Comments

SUBSTANSVÄRDET PER AKTIE MINSKADE MED 0,3 % UNDER FEBRUARI OCH ÄR PER DEN 28 FEBRUARI 2010: 30,10 KR PER AKTIE (31 JANUARI 2010: 30,20 kr). Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 383,3 mkr (31 januari: 384,5 mkr) Den 31 december 2009 var Havsfruns substansvärde 30,30 kr per aktie. —————————————————————————— Substansvärderapport i utskriftsvänligt format, med tillägg för supplement, se bifogad fil. För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00 Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2010 kl. 15.00.

wkr0011

Leave a Reply