Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per den 31 mars 2010: 30,60 kr per aktie

By 12 apr 2010mars 22nd, 2022No Comments

SUBSTANSVÄRDET PER AKTIE ÖKADE MED 1,5 % UNDER MARS OCH ÄR PER DEN 31 MARS 2010: 30,60 KR PER AKTIE (28 FEBRUARI 2010: 30,10 kr). Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 389,0 mkr (28 februari: 383,3 mkr) Den 31 december 2009 var Havsfruns substansvärde 30,30 kr per aktie. —————————————————————————— Substansvärderapport i utskriftsvänligt format, med tillägg för supplement, se bifogad fil. För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00 Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2010 kl. 17.30.

wkr0011

Leave a Reply