Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per den 30 april 2010: 29,20 kr per aktie

By 12 maj 2010mars 22nd, 2022No Comments

SUBSTANSVÄRDET PER AKTIE ÖKADE MED 0,5 % UNDER APRIL (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie) OCH ÄR PER DEN 30 APRIL 2010: 29,20 KR PER AKTIE (31 MARS 2010: 30,60 kr). Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 371,7 mkr (31 mars: 389,0 mkr) Den 31 december 2009 var Havsfruns substansvärde 30,30 kr per aktie. —————————————————————————— Substansvärderapport i utskriftsvänligt format, med tillägg för supplement, se bifogad fil. För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00 Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2010 kl. 10.00.

wkr0011

Leave a Reply