Skip to main content
Regulatorisk

Rapporteringsdagar 2010

By 8 jun 2010maj 3rd, 2022No Comments

Rapporteringsdagar 2010

 Följande rapporteringsdagar beräknas fortsättningsvis under år 2010.

  • Halvårsrapport för 2010: 25 augusti 2010
  • Delårsrapport 3 för 2010: 2 november 2010 (ändrat från 27 oktober)

 

Våra pressmeddelanden finns att hämta på bolagets hemsida www.havsfrun.se

Claes Werkell

VD

 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2010. kl. 16.00.

wkr0005

Leave a Reply