Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per den 31 juli 2010: 28,70 kr per aktie

By 13 aug 2010mars 22nd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 0,8 % under juli. Juni månads beräknade substansvärde per aktie justeras ner från 28,70 kr till 28,50 kr beroende på att numera bekräftade värden inkommit från investeringsfonderna. (30 juni 2010: 28,50 kr).

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 347,3 mkr (30 juni: 344,5 mkr)

Den 31 december 2009 var Havsfruns substansvärde 30,30 kr per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2010 kl.13.30.

wkr0005

Leave a Reply