Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Rapporteringsdagar 2011

By 10 dec 2010maj 5th, 2022No Comments

Följande rapporteringsdagar beräknas under 2011

 

•  Bokslutskommuniké för 2010: 21 februari

•  Årsredovisning för 2010: senast 2 mars (tidigarelagt från 3 mars)

•  Delårsrapport 1 för 2011: 4 maj

•  Halvårsrapport för 2011: 24 augusti

•  Delårsrapport 3 för 2011: 27 oktober

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD
Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2010 kl. 14.00.

wkr0001

Leave a Reply