Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per den 30 november 2010: 29,10 kr per aktie

By 14 dec 2010mars 22nd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 0,6 % under november.

Beräknat substansvärde per den 30 november 2010: 29,10 kr per aktie (31 oktober 2010: 29,30 kr).

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 352,1 mkr (31 oktober: 354,3 mkr)

Den 31 december 2009 var Havsfruns substansvärde 30,30 kr per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2010 kl.14.00.

wkr0001

Leave a Reply