Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per den 31 december 2010: 29,60 kr per aktie

By 17 jan 2011mars 22nd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 1,8 % under december

Beräknat substansvärde per den 31 december 2010: 29,60 kr per aktie (30 november 2010: 29,10 kr)

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 358,4 mkr (30 november: 352,1 mkr)

Den 31 december 2009 var Havsfruns substansvärde 30,30 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2011 kl.11.00.

wkr0001

Leave a Reply