Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 januari 2011: 29,90 kr

By 18 feb 2011mars 22nd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 0,8 % under januari

Beräknat substansvärde per aktie 31 januari 2011: 29,90 kr per aktie (31 december 2010: 29,70 kr)

December månads beräknade substansvärde per aktie uppgick till 29,70 kr. Förändringen mot tidigare rapporterat 29,60 kr beror på reviderade fondvärden

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 362,4 mkr (31 december 2010: 359,6 mkr)

Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2011 kl. 13.00.

wkr0005

Leave a Reply