Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké 2010

By 21 feb 2011maj 5th, 2022No Comments

Finansiell information

Substansvärdet per aktie justerat för återlagd utdelning ökade med 2,9 % under 2010

(Under 2009 ökade substansvärdet per aktie justerat för återlagd utdelning med 3,9 %)

Den 31 december 2010 var substansvärdet 29,71 kr per aktie

(Den 31 december 2009 var substansvärdet 30,33 kr per aktie)

Resultatet för år 2010 blev 4,8 MSEK, motsvarande 0,39 kr per aktie

(År 2009 blev resultatet 15,1 MSEK, motsvarande 1,19 kr per aktie)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,50 kr per aktie

(För år 2009 lämnades utdelning med 1,50 kr per aktie)

wkr0005

Leave a Reply