Skip to main content
RegulatoriskÅrsredovisning

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisningen för 2010

By 23 feb 2011mars 22nd, 2022No Comments

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisningen för 2010.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2011 kl.16.00.

wkr0001

Leave a Reply