Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 mars 2011: 28,40 kr

By 12 apr 2011mars 23rd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 0,2 % under mars (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie)

Beräknat substansvärde per den 31 mars 28,40 kr per aktie (28 februari: 29,90 kr)

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 343,3 mkr (28 februari: 362,3 mkr)

Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2011 kl.14.00.

wkr0001

Leave a Reply