Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport januari – mars 2011

By 4 maj 2011mars 23rd, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade under perioden januari – mars 2011 med 0,5 % (justerat för återlagd utdelning)

Samma period föregående år ökade substansvärdet per aktie med 0,8 %

 

Den 31 mars 2011 uppgick Havsfruns substansvärde till 343,4 MSEK (28,37 kr per aktie)

Motsvarande tid föregående år var substansvärdet 389,0 MSEK (30,58 kr per aktie)

Den 31 december 2010 uppgick Havsfruns substansvärde till 359,6 MSEK (29,71 kr per aktie)

 

Resultatet för årets tre första månader blev 1,9 MSEK (0,16 kr per aktie)

Samma period föregående år var resultatet 3,2 MSEK (0,25 kr per aktie)

 

Utdelningen utbetalades den 31 mars 2011 med 1,50 kr per aktie

 

 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2011 kl. 11.00.

wkr0005

Leave a Reply