Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 maj 2011: 28,20 kr

By 13 jun 2011mars 23rd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 0,7 % under maj

Beräknat substansvärde per den 31 maj 28,20 kr per aktie (30 april: 28,40 kr)

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 342,0 mkr (30 april: 344,4 mkr)

Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2011 kl. 12.00

9bc50bfb493040be

Leave a Reply