Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 30 juni 2011: 27,80 kr

By 8 jul 2011mars 23rd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 1,7 % under juni

Beräknat substansvärde per den 30 juni 27,80 kr per aktie (31 maj: 28,20 kr)

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 336,0 mkr (31 maj: 342,0 mkr)

Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2011 kl. 12.00.

wkr0001

Leave a Reply