Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 juli 2011: 27,70 kr

By 12 aug 2011mars 23rd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 0,3 % under juli

Juni månads beräknade substansvärde per aktie justeras upp 0,2 % från 27,76 till 27,82 beroende på att numera bekräftade värden inkommit från investeringsfonderna

Beräknat substansvärde per den 31 juli: 27,70 kr per aktie (30 juni: 27,80 kr per aktie)

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 335,8 mkr (30 juni: 336,8 mkr)

Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2011 kl. 15.00.

wkr0001

Leave a Reply