Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011

By 24 aug 2011april 11th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie minskade under perioden 1 januari – 30 juni 2011 med 1,3 % (justerat för återlagd utdelning)

Samma period föregående år minskade substansvärdet per aktie med 1,2 % inklusive effekten av inlösta aktier (justerat för återlagd utdelning)

Den 30 juni 2011 uppgick Havsfruns substansvärde till 336,8 MSEK (27,82 kr per aktie)

Motsvarande tid föregående år var substansvärdet 344,5 MSEK (28,46 kr per aktie)

Den 31 december 2010 uppgick Havsfruns substansvärde till 359,6 MSEK (29,71 kr per aktie)

Resultatet för årets sex första månader blev -4,7 MSEK (-0,39 kr per aktie)

Samma period föregående år var resultatet -10,3 MSEK (-0,82 kr per aktie)

Utdelningen utbetalades den 31 mars 2011 med 1,50 kr per aktie

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2011 kl. 17.15 (CET).

wkr0005

Leave a Reply