Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 30 september 2011: 26,40 kr

By 10 okt 2011april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 1,9 % under september

Beräknat substansvärde per den 30 september: 26,40 kr per aktie (31 augusti: 26,90 kr per aktie)

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 319,5 mkr (31 augusti: 325,6 mkr)

Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2011 kl. 16.15.

wkr0001

Leave a Reply