Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 oktober 2011: 26,30 kr

By 14 nov 2011april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet var oförändrat under oktober

Beräknat substansvärde per den 31 oktober: 26,30 kr per aktie (30 september: 26,30 kr per aktie)

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 318,9 mkr (30 september: 318,9 mkr)

Nedskrivningen av avvecklingsportföljen uppgår per 31 oktober till 2 023 089 kr (2 410 350 kr föregående månad)

Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2011 kl. 14.00.

wkr0001

Leave a Reply