Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 30 november 2011: 25,90 kr

By 13 dec 2011april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 1,8 % under november

Beräknat substansvärde per den 30 november: 25,90 kr per aktie (31 oktober: 26,30 kr per aktie)

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 313,1 mkr (31 oktober: 318,9 mkr)

Bolagets egna nedskrivning av avvecklingsportföljen utöver rapporterade fondvärden uppgår per den 30 november till 2 110 358 kr (31 oktober: 2 023 089 kr)

Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2011 kl. 13.00.

wkr0001

 

 

Leave a Reply